Begum Shamsunnahar

Begum Shamsunnahar

Chairman
Md. Rakibur Rahman

Md. Rakibur Rahman

Managing Director
Farida Akter

Farida Akter

Director
Dr. Md. Abdul Hai

Dr. Md. Abdul Hai

General Manager - H.O
Mr. Monoj Kumar Chowhan

Mr. Monoj Kumar Chowhan

General Manager - Production
Md. Atikul Haque

Md. Atikul Haque

General Manager - Production
Md. Abdullah Harun

Md. Abdullah Harun

Deputy General Manager - H.O
Md Shafiul Alam

Md Shafiul Alam

Deputy General Manager - Sales
Md. Didarul Alam

Md. Didarul Alam

Assistant General Manager - Acc
Azizul Hoque

Azizul Hoque

Assistant General Manager - Fish Feed
Md. Lutful Kabir Majumder

Md. Lutful Kabir Majumder

Sr. Manager (Purchase)
Dr. Ershadul Islam Mamun

Dr. Ershadul Islam Mamun

Deputy Manager - Sales
Md. Alaul Azim Majumder

Md. Alaul Azim Majumder

Manager: IT
Mr. Zahid Hossain

Mr. Zahid Hossain

Asst. Manager - Comm
Wahidullah Sohag

Wahidullah Sohag

Asst. Manager - Accounts & Finance